13. EUSDR Annual Forum

„Ako môžeme lepšie spolupracovať na formovaní budúcnosti v regióne Dunaja?“

Tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou ročného fóra vo Viedni, ktoré sa konalo od 20. do 21. júna 2024 pod názvom ‚Cooperation in the Danube Region: now more than ever! Shaping Transformation, Creating Opportunities‘.

Aktívne sme mohli prispieť k výstave „Good Practice Expo“, ktorá bola viditeľná počas celej udalosti.

Mali sme možnosť spoznať nových partnerov zo zahraničia a tešíme sa na budúce projekty a inovácie