22. Valné zhromaždenie

Na 22. valnom zhromaždení dňa 21.6.2024 v Košiciach sme prehodnotili aktuálne výzvy a nastavili plány do budúcnosti.
Ďakujeme našim členom za ich podporu.