DigiCare4CE – odovzdanie okuliarov na virtuálnu realitu

Odovzdali sme okuliare na virtuálnu realitu v domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Via Lux v Košiciach. Zariadenia virtuálnej reality pomôžu seniorom zlepšiť zdravotnú kondíciu a kognitívne zručností. Súčasťou odovzdávania bolo aj zaškolenie zamestnancov Via Lux, na ktorom spolupracovali partneri z Deutsche Telekom a UPJŠ.

Pomocou technológií si seniori zlepšia pamäť alebo schopnosť sústrediť sa dlhšiu dobu na konkrétnu úlohu. Partneri zamestnancom Via Lux-u pomáhali pri riešení prekážok, ktoré vznikli pri prvom vyskúšaní virtuálnej reality. Školení zamestnanci Via Luxu sa zaujímali o získanie nových zručností, ktoré im umožnili skvalitniť poskytovanie služieb. S nadšením si vyskúšali aj hry vytvorené špeciálne pre klientov v zariadení pre seniorov.

Medzi zamestnancami a partnermi prebiehala diskusia a hľadali sa spôsoby ako správne narábať so zariadením a vybrať vhodný druh hry podľa aktuálnej potreby klienta.