DigiCare4CE – Peer visit Košice

Prišli sme s inovatívnym spôsobom ako zlepšiť mentálne a fyzické zdravie seniorom pomocou využívania virtuálnej reality.

Usporiadali sme stretnutie v rámci projektu DigiCare4CE, kde sme našim projektovým partnerom z Poľska predstavili naše skúsenosti s používaním virtuálnej reality v domove sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Via Lux.

Bližšie sme im ukázali úlohy, ktoré môžu zamestnanci v zariadeniach využívať pri sedeniach so svojimi klientmi a zlepšovať motoriku a pamäť. Na stretnutí sa zúčastnili aj zamestnanci Via Lux, ktoré sa podelili o svoje skúsenosti ako im virtuálna realita pomáha pri zlepšovaní kognitívnych zručností seniorov.

Neustále hľadáme spôsoby ako prinášať nové vylepšenia o ktorých radi informujeme ďalších  partnerov. Stretnutie bolo veľmi užitočné a všetci zúčastnení získali nové poznatky a inšpiráciu na ďalšiu prácu v rámci projektu DigiCare4CE. Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tohto inovatívneho projektu a tešíme sa na ďalšie kroky k zlepšeniu starostlivosti pomocou digitálnych riešení.