DigiCare4CE – Peer visit Praha

V rámci projektu DigiCare4CE sme navštívili ČVUT v Prahe, kde sme mali možnosť vyskúšať nové digitálne technológie, ktoré naši partneri používajú pri starostlivosti o seniorov. Zaujalo nás ak sme videli, ako súčasne prístupy môžu zlepšiť kvalitu starostlivosti o seniorov. Okrem praktických skúseností sme získali aj množstvo teoretických poznatkov z prezentácie pilotných riešení. Medzi tieto riešenia patrí napríklad využitie kognitívnych hier, ktoré pomáhajú seniorom udržiavať mentálnu aktivitu.

Tieto technológie už partneri úspešne implementovali v Gerontologickom centre a ukázali nám, ako efektívne fungujú v praxi. Ďakujeme našim partnerom za pozvanie a za príležitosť dozvedieť sa viac o ich inovatívnych riešeniach.

Veríme, že tieto skúsenosti nám pomôžu pri zavádzaní podobných technológií na Slovensku a zlepšia starostlivosť o našich seniorov.