Kick Off Meeting REHEATEAST

Nezaostávame a v rámci projektu ReheatEAST (Danube Region Programme) sme sa už zúčastnili aj prvého medzinárodného Kick-off meetingu v chorvátskom Záhrebe.
36 partnerov, 12 krajín a 2 dni plné vzdelávania a zaujímavých workshopov v téme nám umožnili zoznámiť sa so všetkými partnermi a ich problémami, ktorým čelia v prístupoch bezpečnej a udržateľnej výroby a dodávky tepla a ešte viac nás nadchli pre tému udržateľného prístupu k takej základnej službe, ktorá sa dotýka nás všetkých.
Ďakujeme partnerom z Energy Institute Hrvoje Požar – EIHP a Pannon Európai Területi Társulás za organizáciu a všetkým zúčastneným partnerom v projekte: NFFKÜ International Fund Development and Coordination Agency, Technical University of Cluj Napoca, Local Energy Agency Pomurje, SCTM Association of Towns and Municipalities of Serbia, Jozef Stefan Institute, Resource Aarhus Center in Bosnia and Herzegovina, Centre for Energy Efficiency EnEffect, ABE Renewable d.o.o., MH Teplárenský holding, Košický samosprávny kraj, Green City Lab Moldova, AEER, Center for Energy Security of Ukraine.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu.