Build and promote local image

Vedúcim partnerom projektu je dcérska spoločnosť EZÚS Via Carpatia – Jövő Útja Nonprofit Kft., partnerom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť miestnych produktov a výrobcov v mikroregióne Cserehát. Medzi hlavné aktivity projektu patrí vypracovanie marketingovej stratégie, vytvorenie lokálnej značky, vytvorenie databázy lokálnych výrobcov, organizácia poľnohospodárskych podujatí a organizácia poľnohospodárskeho EXPO.

Z tohto projektu sa v lete 2021 zrealizovalo 5 agrofestivalov na piatich trhoviskách, ktoré boli vybudované z projektu Meet the local needs. Na týchto akciách malo miestne obyvateľstvo možnosť predať alebo kúpiť miestne produkty na trhoch, pričom sme zabezpečili kultúrny program pre celú rodinu. Účelom podujatí bola propagácia novovybudovaných trhovísk a podpora miestnej výroby. Webová platforma navrhnutá s databázou lokálnych výrobcov by mala byť dokončená na jar 2022, kedy plánujeme zorganizovať poľnohospodársku EXPO v Gagyvendégi. Celkový rozpočet projektu: 155 032,76 eur