Začala sa obnova takmer 200 rokov starého Kaštieľa – Patay v Abaújszántó

Pomocou Jövő Útja Nonprofit Kft. (Via Carpatia EGTC) sa uskutoční obnova Kaštieľa Patay v Abaújszántó-Cekeháza v Maďarsku.

V rámci projektu ÉLŐ TÖRTÉNELEM sa okrem obnovy kaštieľa v Cekeháza sa uskutoční aj obnova Dolnej brány v Košiciach. Celkový rozpočet projektu je 217 000 000 Ft., z toho na obnovu Kaštieľa Patay sa vyčlenilo 140 000 000 Ft.

Tlačová konferencia pri príležitosti spustenia projektu sa konala v areáli kaštieľa 15. mája 2021.

Medzi pozvanými hosťami bol zástupca ministra zahraničných vecí a obchodu Maďarska – Levente Magyar ďalej Dr. Zsolt Virág – riaditeľ Maďarského hradného programu, Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. – riaditeľka Jövő Útja Nonprofit Kft., Dr. Richárd Hörcsik – parlamentný poslanec a starosta mesta Abaújszántó, ako aj potomkovia rodu Patay a ďalší významní hostia.

Vo svojom prejave zástupca ministra zahraničných vecí a obchodu Levente Magyar hovoril o slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráci a jej pozitívnych dopadoch na cestovný ruch a hospodársky rozvoj.

Dr. Zsolt Virág, výkonný riaditeľ Maďarského hradného programu Nkft., historik umenia, predstavil históriu hradu Patay v Abaújszántó a možnosti jeho rozvoja.

Poslanec parlamentu Dr. Richárd Hörcsik, predniesli svoje úvahy o význame rozvoja hradu Cekeháza a projektoch rozvoja cestovného ruchu v regióne.

Prvá písomná zmienka o Cekeháze je z roku 1427, kaštieľ bol majetkom rodu Czeke.

V rámci projektu ÉLŐ TÖRTÉNELEM bude prebiehať prvá etapa obnovy kaštieľa, ktorá zahŕňa statické vystuženie základov zrúcaniny hradu, spojenie oddelených a rozdrobených múrov, inými slovami „zošitie.“ Budú dokončené nové železobetónové vence a dosky, prestavané zrútené klenby a budova bude mať novú strechu, aby sa zabezpečilo dlhodobé prežitie.

V rámci tejto prvej fázy sa zabezpečí bezpečný vstup do kaštieľa.