A Patay kastély munkálatai folytatódnak

Az „Élő történelem” c. projekt keretében jelenleg is folyamatban van az Abaújszántó-Cekeházán található Patay-kastély állagmegőrzése, melynek keretében az épület új födémmel való ellátására, új tetőzet elkészítése, valamint a főfalak statikai megerősítésére is sor kerül. A kastély épületének turisztikai hasznosítása nagy potenciált rejt magában a jövőben a régió számára