O nás

Jövő Útja Nonprofit Kft.

Jövő Útja Nonprofit Kft. je nezisková organizácia sídliaca v Miškovci v Maďarsku. Je neziskovou organizáciou zriadenou Európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným. Jövő Útja Kft. bolo založené 27. februára 2014 a bolo dcérskou spoločnosťou EZÚS Via Carpatia, až kým sa v roku 2017 nestalo neziskovou organizáciou. Slúži na zjednodušenie procesov a spĺňa princípy EZÚS Via Carpatia v rámci projektov medzi oboma krajinami (Slovenskom a Maďarskom), ktorými sú: vypracovanie rozvojových stratégií a implementácia projektov z národných, medzinárodných a iných zdrojov. V rámci svojich projektov sa Jövő Útja Nonprofit Kft. venuje rozvoju Borsod-Abaúj-Zemplén župy a Košického kraja, a to napr. prostredníctvom obnovy pamiatok, podpory cestovného ruchu, vzdelávania, podporou lokálnych producentov a vytváraním partnerstiev medzi stakeholdermi z územia, s cieľom zvýšiť kvalita života obyvateľov.