Peer Visit v Rakúsku – DigiCare4CE

Navštívili sme našich partnerov v Rakúsku v rámci projektu DigiCare4CE. V centrách starostlivosti o seniorov v mestách v Graz a Raabs sme mali skvelú príležitosť spoznať nové postupy a moderné digitálne technológie, ktoré využívajú.
Vzájomne sme sa mohli inšpirovať a poskytnúť si spätnú väzbu. Získavanie nových poznatkov a inšpirácii je kľúčové pre túto fázu projektu.
Tešíme sa na ďalšie motivujúce podujatia.