ETT-14-B-0010 – Jövő útja

EZÚS Via Carpatia podalo úspešnú žiadosť v roku 2014 vo výzve na predkladanie žiadostí vyhlásenej Ministerstvom verejnej správy a spravodlivosti na podporu európskych územných partnerstiev. Skupina dostala nenávratný grant vo výške 8 270 000 HUF.

Projekt ETT-14-B-0010 z roku 2014 dostal názov Cesta budúcnosti. Podstatou tohto tendra/projektu bolo zabezpečenie základných podmienok pre prevádzku EZÚS Via Carpatia a zároveň pre Jövő útja Kft.