ETT 2017-02 VIACOR – Budovanie partnerstiev pozdĺž južnej časti koridoru Via Carpatia

Trvanie projektu: 15. júl 2017 – 31. máj 2018. Celkový rozpočet projektu: 10 465 116 HUF. Cieľom projektu je podpora EZÚS Via Carpatia. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie myšlienky tranzitnej trasy Via Carpatia do južných krajín, ktorými prechádza. Účelom stretnutí bolo informovať o tranzitnej trase Via Carpatia, jej histórii a možnostiach budúcej spolupráce.