ETT-19-0001 – Budujme partnerstvá aj po roku 2020

Trvanie projektu: 1. januára 2019 – 31. decembra 2019. Celkový rozpočet projektu: 11 500 000 HUF. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a udržanie partnerstva medzi hraničnými aktérmi aj po programovom období 2020. Cieľ projektu je možné dosiahnuť realizáciou jednotlivých aktivít. Najdôležitejšou aktivitou projektu je realizácia 6 jednodňových a 2 dvojdňových odborných workshopov na oboch stranách hranice. Plánované workshopy umožňujú účastníkom vymieňať si skúsenosti, vytvárať spoločné nápady na projekty a riešiť spoločné problémy. Účelom stretnutí je vypracovať spoločné projekty na ďalšie programové obdobie.