ETT-20-0001 – Hľadiac do budúcnosti

Projekt sa zameriava na aktivity podporujúce dlhodobé ciele EZÚS, vytváranie nových cezhraničných vzťahov a posilňovanie existujúcich vzťahov. V rámci tejto výzvy bola zo strany EZÚS Via Carpatia s r.o. načrtnutá novovypracovaná stratégia EZÚS Via Carpatia 2020+. Možné smerovanie rozvoja a významnú úlohu v nasledujúcom programovom období zohráva novovypracovaná Integrovaná územná stratégia, ktorá zabezpečuje rozvoj subregiónu dotknutého stratégiou v novom programovom období. Celkový rozpočet projektu: 14 000 000 HUF