ETT-15-0001 – Fond malých projektov

Výška podpory prijatej v rámci projektu: 8 200 000 HUF bola použitá na tieto výdavky:

  1. Administratívne náklady – poplatok za tlmočníka a vedenie účtovníctva
  2. Reklamné predmety – tašky, perá, USB kľúč, dáždniky, Power bank, poznámkové bloky. Tieto reklamné predmety sú označené logom EZÚS Via Carpatia
  3. Príprava príručky Fondu malých projektov
  4. Mzdové náklady
  5. Hmotné zariadenia – počítače, stolné počítače, externé pevné disky, multifunkčný stroj