ETT 2018 – Rozvoj znalostí s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu

Realizácia rôznych kurzov v tendri zabezpečila efektívnosť fungovania EZÚS Via Carpatia. Medzi najdôležitejšie aktivity projektu patrila realizácia rôznych vzdelávacích kurzov pre zamestnancov EZÚS Via Carpatia. Tieto kurzy zahŕňajú: kurz anglického jazyka, kurz maďarského jazyka, certifikovaný kurz projektového manažmentu a kurz rozvoja prezentačných zručností.