ETT-22 – Nový branding, nové možnosti

V rámci výzvy na predkladanie projektov ETT-22 Jövő Útja Nonprofit Kft. plánuje realizovať niekoľko aktivít, ktoré budú zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní nových cezhraničných spojení a plánovaní nových cieľov, projektov a rozvoja.

Plánované aktivity:

  • mzdové náklady a príspevky
  • účtovné služby
  • fórum budovania partnerstva
  • reklama, marketing – navrhovanie nového loga, webstránky
  • výdavky na služby – prenájom