ETT – Rozvoj IKT pre lepšie využitie Fondu malých projektov

Cieľom projektu je popularizácia Fondu malých projektov medzi potenciálnymi žiadateľmi, čo je možné dosiahnuť realizáciou dvoch hlavných aktivít. Prvým je uľahčenie procesu podávania žiadostí. V rámci toho bude vytvorený elektronický systém, ktorý umožní žiadateľom autentifikáciu formulára pred podaním žiadosti. Toto riešenie by predstavovalo medzistupeň medzi papierovou a elektronicky podanou žiadosťou. Ďalšou hlavnou činnosťou je výroba krátkeho propagačného filmu. Krátky film poskytuje žiadateľom užitočné informácie a popisuje projekty realizované v rámci Fondu malých projektov. Celkový rozpočet projektu: 2 995 912 Ft