Külgazdasági és Külügyminisztérium – Jövő Útja Nonprofit Kft. „Turistický rozvoj na území EZÚS”

V rámci projektu plánujeme realizovať 4 hlavné aktivity, ktorými sú:
Vypracovanie štúdie cezhraničného cestovného ruchu, výroba série dokumentárnych filmov, organizácia tematických večerov, zabezpečenie propagačných materiálov. Celkový rozpočet projektu: 29 910 000 HUF