Külgazdasági és Külügyminisztérium – Jövő Útja Nonprofit Kft. „Živá história”

V rámci projektu prebehnú viaceré aktivity. Jednou z lokalít projektu je klasicistický kaštieľ Patay v Abaújszántó-Cekeháza. Objekt, ktorý je predmetom projektu, by potreboval celkovú rekonštrukciu, čo v súčasnosti nie je možné. Preto je našim prvoradým cieľom zachovať konštrukciu, urobiť novú strechu a staticky spevniť a zabezpečiť hlavné steny.

Aktuálnu výstavu Múzea Dolnej brány v Košiciach na Hlavnej ulici doplnia inovatívne a interaktívne nástroje a metódy interpretácie (napr. 3D rekonštrukčné modely, holografická projekcia, aplikácie virtuálnej reality) v súlade s novými trendmi cestovného ruchu. Zorganizuje sa fórum budovania partnerstiev pre aktuálnych partnerov EZÚS Via Carpatia a potenciálnych nových partnerov. Obnova technického vybavenia EZÚS Via Carpatia. Rozpočet: 217 000 000 Ft