Školenia v rámci projektu ETT-18

Zamestnanci EZÚS Via Carpatia sa od októbra 2018 do februára 2019 zúčastnili rôznych vzdelávacích aktivít. Jednotlivé školenia sa uskutočnili v rámci projektu ETT-18, ktorý bol podporený Ministerstvom zahraničných vecí Maďarska. V rámci projektu sa uskutočnili nasledovné vzdelávacie aktivity: maďarský jazykový kurz, anglický jazykový kurz, kurz PRINCE2 projektový manažment a kurz diplomatického protokolu. Uskutočnené vzdelávacie aktivity podporujú ešte efektívnejšie fungovanie EZÚS Via Carpatia s r.o..

Ďakujeme Ministerstvu zahraničných vecí Maďarska za podporu nášho projektu.