Tvoríme nové partnerstvá pre nové projekty

22.-23. februára sme zorganizovali fórum na budovanie partnerstiev v obci Vanyarc v Maďarsku v centre Magyar Lovas turisztikai közhasznú egyesület. Boli todva dni plné vzdelávania a nových informácií, ktoré nám pomôžu, aby nové projekty boli úspešné.
Ďakujeme Magyar Lovas turisztikai közhasznú egyesület, že nám umožnili zorganizovať toto stretnutie vo svojich priestoroch a svojou odbornosťou prispeli ku kvalitnému priebehu podujatia.